Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Spodbude za digitalno transformacijo

 

Podjetje Indenna dvigala d.o.o.  je na javnem razpisu »P4D-C19 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije:

Investicija v digitalno transformacijo podjetja Indenna dvigala d.o.o.

Sofinanciranje

Glavni cilj operacije je digitalno transformirati podjetje na področjih izkušnje kupca, podatkovne strategije, poslovnih procesov, razvoj digitalnih kadrov v podjetju, kibernetska varnost in industrija 4.0. V sklopu operacije smo izvedli na vseh opisanih področjih, s čimer smo dosegli smo izboljšali znižali stroške podjetja, vzpostavili nov CRM sistem in ga povezali z obstoječim ERP sistemom, nakupili novo strojno in programsko opremo za optimizacijo poslovanja, digitalizirali poslovne procese, dvignili digitalno kulturo v podjetju in izboljšali proizvodne procese skozi načrtovanje in obdelavo tehničnih risb.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si