01 542 1413

  info@indenna.si

Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Svetovanje o izbiri žerjavne tehnike

Izbira med enonosilčnim ali dvonosilčnim mostnim dvigalom

Pri presoji katera izvedba/tip dvigala je bolj primerna se upoštevajo naslednja priporočila:

ENONOSILČNO:
- nosilnost do 15t
- ni posebnih zahtev glede višine kavlja v odnosu do tirnice na žerjavni progi

DVONOSILČNO:
- višina dviga ima odločilno vlogo (h>10m)
- vgradnja dodatne elektroopreme na mostu
- težki obratovalni pogoji zahtevajo redno prisotnost vzdrževalca na dvigalu kar narekuje vgradnjo servisnega podesta vzdolž dvigala

Kaj pomenijo obratovalni razredi po fem standardih?

FEM predpisi razvščajo dvigala v obratovalne razrede z oznakami 1Bm, 1Am, 2m, 3m, 4m.
Pri vsakem obrtovalnem razredu spadajo normirani pogoji:
- pogostost pojava maksimalnega bremena
- število dvigov (vklopov)
- čas obratovanja (ure v izmeni)

Za hitro presojo obratovalnih razredov veljajo splošne usmeritve

1 Bm, 1Am - občasna uporaba, maksimalno breme nastopa le občasno (servisi, vzdrževanje procesne opreme)
2 m - delo v eni ali dveh izmenah, dvigala so del proizvodnega procesa (strežba obdelovalnih strojev, varilnice, temperatura okolja ne presega + 40C, maksimalno breme se dviga pogosto)
3m - delo z dvigalom pod težkimi pogoji zlasti: delo v 3 izmenah, dvigalo je sestavni del proizvodnega procesa, temperatura presega +40C

Kateri tehnični parametri največ vplivajo na ceno?

- hitrost vožnje dvigala ali vitla > 32 m/min
- hitrost dviga > 5,0 m/min
- višina dviga > 9,0 m
- izbira obratovalnega razreda po FEM (1Bm, 1Am, 2m, 3m)
- temperatura okolja > +40 C
- delo na odprtem (brez strehe)
- vpliv okolja (agresivna atmosfera, EX - okolje)
- dodatni varnostni ukrepi zaradi specifičnih pogojev v proizvodnji