Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Mostno dvigalo

Mostno dvigalo

Mostno dvigalo enonosilčne izvedbe (MDE)
Mostno dvigalo ali mostni žerjav, ki je enonosilčne izvedbe je racionalna rešitev za vse situacije v proizvodnji če:

– maksimalno breme ne presega 12.500 kg
– je razpetina max L = 32m
– je višina dviga max H = 10m
– ni potreben vzdrževalni podest na dvigalu

Mostno dvigalo dvonosilčne izvedbe (MDD)
Mostna dvigala ali mostni žerjavi, ki so dvonosilčne izvedbe so primerna za naslednje situacije:

– nosilnost višja od 5 t
– razpetine večje od 16 m
– višina dviga ima odločilno vlogo (h > 10m)
– če je predvidena vgradnja dodatne elektroopreme na mostu
– težki obratovalni pogoji zahtevajo redno prisotnost vzdrževalca na dvigalu, kar narekuje vgradnjo servisnega podesta vzdolž dvigala
– posebne zahteve glede višine in dosega kavlja

Opis

Mostno dvigalo enonosilčne izvedbe (MDE)
Mostno dvigalo ali mostni žerjav, ki je enonosilčne izvedbe je racionalna rešitev za vse situacije v proizvodnji če:

– maksimalno breme ne presega 12.500 kg
– je razpetina max L = 32m
– je višina dviga max H = 10m
– ni potreben vzdrževalni podest na dvigalu

Mostno dvigalo dvonosilčne izvedbe (MDD)
Mostna dvigala ali mostni žerjavi, ki so dvonosilčne izvedbe so primerna za naslednje situacije:

– nosilnost višja od 5 t
– razpetine večje od 16 m
– višina dviga ima odločilno vlogo (h > 10m)
– če je predvidena vgradnja dodatne elektroopreme na mostu
– težki obratovalni pogoji zahtevajo redno prisotnost vzdrževalca na dvigalu, kar narekuje vgradnjo servisnega podesta vzdolž dvigala
– posebne zahteve glede višine in dosega kavlja

Več slik