Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Kemija, farmacija, prehrambna industrija

Proizvodni procesi, kjer je potrebno prenašati big-bag vreče, dozirati ter mešati običajno potrebujejo enotirna / monorail dvigala ali konzolna dvigala nosilnosti do 3.200 kg.

V takšnih panogah je visoka potreba po servisnih dvigalih za vzdrževanje opreme (črpalke, mešalci, filtri…), ki so ponavadi enostavna monorail dvigala, ki imajo ročne ali električne pomike vitlov.

Pogosto se pojavlja tudi potreba po dvižni opremi, ki ima ustrezno proti eksplozivno zaščito po ATEX-u za EX cone (prah in plin).

Zgoraj našteta dvigala smo vgrajevali v podjetja, ki proizvajajo;
– zdravila
– praške
– sintetične mase
– sirarne in mlekarne
– mešalnice barv

Prehrambna industrija