Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Proizvodnja in predelava aluminija

Mostna dvigala v proizvodnji in predelavi aluminija sodijo v skupino specialnih dvigal za katere je značilno da obratujejo v:

  • Zelo zahtevnih pogojih dela
  • Vgrajena so posebna prijemala
  • Upravljanje dvigal iz kabine
  • Visoke stopnje avtomatizacije

V sekundarni predelavi valjanjem ali ekstrudiranjem aluminija so prisotna standardna enonosilčna mostna dvigala, ki se uporabljajo za zamenjavo orodij, vzdrževanje strojev ter za manipulacijo izdelkov.

Proizvodnja in predelava aluminija