Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Lesno predelovalna industrija

Industrijska dvigala / žerjavi so pogosta rešitev v lesno predelovalni industriji.

– proizvodnja stavbnega pohištva ponavadi terja dvižne rešitve;
lahko mostno dvigalo do 2.000 kg
konzolno dvigalo do 1.000 kg
oboje opremljeno z vakuumskim prijemalom za lesene plošče

– žage / izdelava lesenih polizdelkov
lahko mostno dvigalo do 2.000 kg
konzolno dvigalo do 2.000 kg
oboje opremljeno z vakuumskim prijemalom za razrezana debla

– proizvodnja nosilcev iz vezanega lesa
ponavadi zaradi dolgih lesenih nosilcev, ki se prenašajo istočasno, vgrajujemo 2 mostna dvigala na žerjavni progi po sistemu Master-Slave režim.
Vsako mostno dvigalo je ponavadi nosilnosti do 3.200 kg ter se oboje upravlja z eno radio komando.

Lesno predelovalna industrija