Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Livarne

V livarnah sivega liva, jeklene litine, brona, barvnih kovin in aluminija so vgrajena mostna dvigala katere lahko ločimo v skupine:

  • Dvigala za polnjenje talnih peči so praviloma opremljene z elektromagneti ali hidravličnimi grabilci ter s tehtalnimi napravami.
  • Dvigala za prenos taline sodijo v specialna dvigala in morajo imeti dodatne varnostne naprave.
  • Dvigala za manipulacijo z gotovimi izdelki so ponavadi standardna dvigala.

Posebno področje so obrati v katerih delujejo stroji za tlačno litje.
Dvigala v tem primeru so namenjena predvsem za vzdrževanje strojev ter zamenjavo orodij.
Pri vseh naštetih primerih so dvigala izpostavljena težkim delovnim pogojem zaradi visokih temperatur in prahu.

Dvigala v livarnah