Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Modernizacija

Izvajamo celotno izvedbo, od defektaže in analize obstoječega stanja, do izdelave vseh načrtov in izračunov, naročila vse potrebne opreme, izvedbo predelave in tehničnega pregleda po končani modernizaciji.

Za izvedbo moderizacij uporabljamo dvižne komponente sledečih proizvajalcev:

  • Motorreduktorji in frekvenčna regulacija pogonov vožnje mosta in mačka so proizvod firme SEW, Nemčija ali SWF GmbH, Nemčija. Vozne pogone rekonstruiramo tako, da glede na analizo in zahteve kupca obnovimo kolesne sklope, prigradimo nove elektromotorne pogone z pripadajočo frekvenčno regulacijo. Z vgradnjo novih pogonov vožnje zmanjšamo zastoje in poškodbe zaradi nepravilnega delovanja starih pogonov, občutno zmanjšamo stroške vzdrževanja ter zagotovimo varno delo skladno z zakonodajo.

Z vgradnjo frekvenčne regulacije pogonov vožnje dosežemo manj sunkovito vožnjo z možnostjo natančnega pozicioniranja lege ter minimalno nihanje kavlja z bremenom.

  • Novi vrvni ali verižni vitli so proizvod firme SWF GmbH, Nemčija. Z vgradnjo novega vila občutno zmanjšamo stroške vzdrževanja ter zagotovimo varno delo skladno z zakonodajo. Ker je nova oprema lažja kot stara obstaja možnost povečanja nosilnosti dvigala.
  • Kompletna nova elektrooprema je proizvod firme SWF GmbH, Nemčija, po potrebi prilagojena v naši delavnici, sestavljena je iz elektroktroomare mosta, mačka, napajanje mačka, nove komande. Z vgradnjo nove elektroopreme odstranimo možne napake, zastoje in poškodbe zaradi nepravilnega delovanja stare elektroopreme ter zagotovimo varno delo skladno z zakonodajo.
  • Radijsko vpravljanje je glede na željo stranke lahko proizvod firme SWF GmbH, Nemčija,HBC, Nemčija ali Telecrane Italia Srl, Italija. Z vgradnjo radijskega upravljanja dosežemo lažje upravljanje dvigala. Vgradnja radijskega upravljanja omogoča upravljanje s tal namesto iz kabine.
  • Napajanje dvigala vzdolž proge je proizvod firme AKAPP-STEMMANN BV, Nizozemska. Za napajanje vgrajujemo zaprte drsne vode, odprte drsne vode, kabel bobne za razne priključne moči in pogoje delovanja. Z vgradnjo novega napajanja odstranimo možne napake, zastoje in poškodbe zaradi nepravilnega delovanja starega napajanja, občutno zmanjšamo stroške vzdrževanja ter zagotovimo varno delo skladno z zakonodajo
  • Možna je tudi vgradnja razne dodatne opreme kot so: magneti, grabilci, vakuumska prijemala, nosilke/traverze in druga oprema po želji kupca. Z vgradnjo dodatne opreme omogočimo kupcu varno delo skladno z zakonodajo.