Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Svetovanje o izbiri žerjavne tehnike

IZBIRA MED ENONOSILČNIM ALI DVONOSILČNIM MOSTNIM DVIGALOM

Pri presoji katera izvedba/tip dvigala je bolj primerna se upoštevajo naslednja priporočila:

ENONOSILČNO:

 • nosilnost do 15t
 • ni posebnih zahtev glede višine kavlja v odnosu do tirnice na žerjavni progi

DVONOSILČNO:

 • višina dviga ima odločilno vlogo (h>10m)
 • vgradnja dodatne elektroopreme na mostu
 • težki obratovalni pogoji zahtevajo redno prisotnost vzdrževalca na dvigalu kar narekuje vgradnjo servisnega podesta vzdolž dvigala
KATERI TEHNIČNI PARAMETRI NAJVEČ VPLIVAJO NA CENO?
 • hitrost vožnje dvigala ali vitla > 32 m/min
 • hitrost dviga > 5,0 m/min
 • višina dviga > 9,0 m
 • izbira obratovalnega razreda po FEM (1Bm, 1Am, 2m, 3m)
 • temperatura okolja > +40 C
 • delo na odprtem (brez strehe)
 • vpliv okolja (agresivna atmosfera, EX – okolje)
 • dodatni varnostni ukrepi zaradi specifičnih pogojev v proizvodnji
KAJ POMENIJO OBRATOVALNI RAZREDI PO FEM STANDARDIH?

FEM predpisi razvščajo dvigala v obratovalne razrede z oznakami 1Bm, 1Am, 2m, 3m, 4m.
Pri vsakem obrtovalnem razredu spadajo normirani pogoji:

 • pogostost pojava maksimalnega bremena
 • število dvigov (vklopov)
 • čas obratovanja (ure v izmeni)

Za hitro presojo obratovalnih razredov veljajo splošne usmeritve

1 Bm, 1Am – občasna uporaba, maksimalno breme nastopa le občasno (servisi, vzdrževanje procesne opreme)
2 m – delo v eni ali dveh izmenah, dvigala so del proizvodnega procesa (strežba obdelovalnih strojev, varilnice, temperatura okolja ne presega + 40C, maksimalno breme se dviga pogosto)
3m – delo z dvigalom pod težkimi pogoji zlasti: delo v 3 izmenah, dvigalo je sestavni del proizvodnega procesa, temperatura presega +40C