Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Proizvodnja gradbenih materialov

V proizvodnji gradbenih materialov so prisotna mostna dvigala vseh vrst katere ločimo v dve skupini:

  • tehnološka dvigala za transport in pripravo surovin
    (Tehnološka mostna dvigala so npr. opremljena z grabilci)
  • Servisna dvigala za potrebe montaže in vzdrževanja opreme

Servisna dvigala so običajno enotirna dvigala oziroma monoraili z verižnimi ali vrvnimi vitli.
Pogosto so dvigala vgrajena na veliki višini, so težko dostopna ter so izpostavljena visoki temperaturi in prahu. Za ekstremne višine oz. za višine nad 40m se uporabljajo vrvni vitli posebne izvedbe.

Pogosto enotirna dvigala imajo zakrivljeno tirnico, saj se morajo izogibati oviram v objektu.
Takrat poteka dovod električne energije preko zaprtega drsenga voda.
Za posebno teške pogoje obratovanja priporočamo vgradnjo zaprtega drsnega voda z dodatnimi tesnili.

Uporabno pri:

  • proizvodnji apna
  • proizvodnji gipsa
  • proizvodnja izolacijskih materijalov
  • betonskih polizdelkov

Cementarne in gradbeni materiali