Projektiranje, izdelava, servis in montaža profesionalnih industrijskih dvigal

Rekonstrukcija

Z rekonstrukcijo dvigala posegamo tako, da vgrajujemo nove komponente ali spreminjamo glavne tehnične lastnosti:

  • povečamo ali zmanjšamo nosilnost dvigala
  • povečamo ali zmanjšamo razpon dvigala
  • spremenimo delovne karakteristike, kot so hitrost vožnje
  • spremenimo namembnost dvigala zaradi selitve ali spremembe proizvodnega procesa
  • spremenimo način upravljanja dvigala
  • spremenimo način vožnje dvigala ali vitla s frekvenčno regulacijo

Ločimo delne in radikalne rekonstrukcije.

Pri radikalni rekonstrukciji je obvezno izdelati novo projektno in izvedbeno dokumentacijo za novo stanje dvigala.